Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức giám thị

Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức giám thị

Số kí hiệu 1393 /SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 08/09/2011
Ngày bắt đầu hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Công văn
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT Bình Dương
Người ký Dương Thế Phương

Nội dung

 

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

____________________________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________________________________

Bình Dương, ngày 8 tháng 9 năm 2011

Số: 1393 /SGDĐT-TCCB

 

V/v Quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của viên chức giám thị

 

 

Kính gửi:

  • Các trường Trung học phổ thông;

  • Trung tâm GDTX tỉnh;

  • Các Trung tâm GDTX - KT - HN huyện, thị xã;

  • Trung tâm NN – TH và Bồi dưỡng nghiệp vụ;

  • Các phòng GDĐT huyện, thị xã.

 

Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ và kế hoạch năm học 2011 - 2012 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về định mức biên chế các chức danh thuộc ngành giáo dục và đào tạo ngoài qui định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2011-2012;

Căn cứ vào tình hình thực tế và yêu cầu công tác của ngành giáo dục và đào tạo;

Trong khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh giám thị, Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương quy định tạm thời chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh giám thị ở các trường phổ thông, trung tâm GDTX tỉnh, trung tâm GDTX-KT-HN các huyện thị xã như sau:

1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của giám thị:

1.1. Chức năng:

- Tham mưu Thủ trưởng thực hiện công tác tổ chức quản lý nề nếp – kỷ luật học sinh trong nhà trường.

- Trực tiếp và phối hợp với các thành viên trong nhà trường thực hiện bảo đảm nền nếp - kỷ luật học sinh trong nhà trường và ngăn ngừa các các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường.

1.2. Nhiệm vụ:

- Thường xuyên tham mưu cho Thủ trưởng các giải pháp nhằm bảo đảm quản lý tốt nền nếp – kỷ luật học sinh.

- Tham mưu cho Thủ trưởng xây dựng, ban hành nội quy học sinh; phổ biến và tổ chức cho học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy học sinh.

- Hỗ trợ các bộ phận khác tổ chức các buổi sinh hoạt cho học sinh: sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt ngoại khóa và các buổi sinh hoạt khác.

- Quản lý hồ sơ sổ sách liên quan đến nền nếp – kỷ luật học sinh.

- Cung cấp thông tin về vi phạm nội qui, nền nếp - kỷ luật của học sinh cho giáo viên chủ nhiệm biết để giáo dục, rèn luyện và làm cơ sở cho việc đánh giá xếp loại hạnh kiểm học sinh.

- Quản lý nền nếp – kỷ luật học sinh trong trường, trừ trường hợp học sinh đang được sự quản lý trực tiếp của giáo viên khác.

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện nội qui, nền nếp – kỷ luật học sinh đột xuất và định kỳ cho Thủ trưởng.

- Thông báo kịp thời cho Thủ trưởng những trường hợp học sinh vi phạm nghiêm trọng nền nếp – kỷ luật học sinh (như đánh nhau, nghỉ học liên tục 3 ngày không lý do, …).

- Thông báo kịp thời cho giáo viên chủ nhiệm (nếu không liên hệ được với giáo viên chủ nhiệm thì thông báo cho phụ huynh) nếu học sinh nghỉ học 1 buổi không lý do và các trường hợp vi phạm nghiêm trọng khác.

- Căn ứ vào yêu cầu thực tế tại đơn vị, Thủ trưởng có thể phân công giám thị giảng dạy theo đúng trình độ - chuyên ngành đào tạo nhưng không quá 2 tiết/tuần.

- Tham gia các công tác khác có liên quan đến công tác quản lý nền nếp – kỷ luật học sinh do Thủ trưởng phân công.

- Có biện pháp xử lý kịp thời để ngăn chặn những tình huống học sinh có thể vi phạm nặng hơn; ngăn ngừa các tệ nạn xâm nhập vào nhà trường.

- Cập nhật, quản lý dữ liệu về nền nếp – kỷ luật học sinh trong phần mềm Quản lý học sinh (nếu có).

1.3. Quyền hạn:

Giám thị có những quyền hạn sau đây:

- Nếu không có giáo viên chủ nhiệm ở trường thì giám thị được quyền cho phép học sinh nghỉ học một buổi khi có đơn xin phép của phụ huynh với lý do chính đáng.

- Xử lý các trường hợp học sinh vi phạm nội qui, nề nếp – kỷ luật (đối với trường hợp vi phạm nhẹ) khi được Thủ trưởng ủy quyền.

- Được quyền đề nghị đưa ra hội đồng kỷ luật đối với những học sinh vi phạm nội qui nhà trường đã xử lý nhưng không tiến bộ sau khi thống nhất ý kiến với giáo viên chủ nhiệm và các bộ phận, thành viên có liên quan.

- Tham gia hội đồng kỷ luật học sinh.

- Tham gia ý kiến với giáo viên chủ nhiệm trong việc đánh giá, xếp loại hạnh kiểm học sinh từng đợt, học kỳ, năm học.

- Tham gia và phát biểu ý kiến trong các buổi họp giáo viên chủ nhiệm, trong Hội đồng kỷ luật và trong Hội đồng thi đua (khi xét khen thưởng lớp và học sinh cuối mỗi học kỳ, cuối năm học).

2. Thời gian làm việc của giám thị:

- Giám thị trực thuộc tổ Văn phòng, làm việc theo chế độ của viên chức tổ Văn phòng.

3. Chế độ chính sách đối với giám thị:

- Giám thị được xếp vào ngạch giáo viên: có mã ngạch viên chức bắt đầu là 15....

- Giám thị được hưởng các chế độ chính sách theo các quy định hiện hành.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc quy định tạm thời của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh giám thị trong các trường phổ thông, GDTX cho đến khi có quy định mới./.

 

Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên; - Sở Nội vụ;

- Sở Tài chính;

- Ban GĐ Sở GDĐT; - Các Phòng - Ban Sở GDĐT;

- Lưu TCCB, Đ 80.

 

(Đã ký)

Dương Thế Phương

 File đính kèm

Thăm dò dư luận

Để trở thành học sinh giỏi cần ?

Thống kê truy cập
  1. Đang truy cập21
  2. Hôm nay117
  3. Tháng hiện tại3,314
  4. Tổng lượt truy cập225,911
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây