Chi bộ
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Từ Quốc Thanh
Bí thư Chi bộ
Đại học
Từ Quốc Thanh
2 Lê Thị Hồng Liên
Phó bí thư
Đại học
Lê Thị Hồng Liên
3 Trương Thị Hải
Ủy viên
Đại học
Trương Thị Hải
4 Phan Đình Thuần
Ủy viên
Đại học
Phan Đình Thuần
5 Dương Mai Hương
Ủy viên
Đại học
Dương Mai Hương
Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Từ Quốc Thanh
Hiệu Trưởng
Đại học Toán
Từ Quốc Thanh
2 Lê Thị Hồng Liên
Phó Hiệu Trưởng
Đại học Anh văn
Lê Thị Hồng Liên
3 Trương Thị Hải
Phó Hiệu Trưởng
Đại học Toán
Trương Thị Hải
Công đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Phan Đình Thuần
Chủ tịch công đoàn
Đại học
Phan Đình Thuần
2 Nguyễn Ngọc Hà
Phó chủ tịch
Đại học
Nguyễn Ngọc Hà
3 Trần Thị Thu Thanh
Ủy viên
Đại học
Trần Thị Thu Thanh
4 Nguyễn Thụy Kiều Hiếu
Ủy viên
Đại học
Nguyễn Thụy Kiều Hiếu
5 Khổng Thị Thắm
Ủy viên
Cao đẳng
Khổng Thị Thắm
Chi đoàn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Quốc Huy
Bí thư chi đoàn
Đại học
Nguyễn Quốc Huy
2 Nguyễn Hoàng Sang
Phó bí thư
Cao đẳng
Nguyễn Hoàng Sang
3 Nguyễn Nhật Huyền Trinh
Phó bí thư
Trung cấp
Nguyễn Nhật Huyền Trinh
4 Đỗ Hoàng Nguyên
Ủy viên
Đại học
Đỗ Hoàng Nguyên
5 Đoàn Thị Lệ Huyên
Ủy viên
Đại học
Đoàn Thị Lệ Huyên
Tổ bộ môn
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Tổ Văn Phòng
1 Nguyễn Nhật Huyền Trinh
Phụ trách y tế
Trung cấp
Nguyễn Nhật Huyền Trinh
2 Nguyễn Hoàng Sang
CNTT
Đại học Tin học
Nguyễn Hoàng Sang
3 Nguyễn Hữu Trí
Tổng phụ trách đội
Đại học Âm nhạc
Nguyễn Hữu Trí
4 Trần Thị Hường
Văn thư
Trung cấp Kế toán + Văn thư lưu trữ
Trần Thị Hường
5 Lê Thị Thu
Kế Toán
Đại học Kinh tế
Lê Thị Thu
6 Phan Thị Trơn
Phục vụ Phan Thị Trơn
7 Tiêu Thị Hồng
Phục vụ Tiêu Thị Hồng
8 Liêu Chiểu
Bảo vệ Liêu Chiểu
9 Tô Ngọc Công
Bảo vệ Tô Ngọc Công
10 Nguyễn Trung Cường
Bảo vệ Nguyễn Trung Cường
Tổ Toán
Email:toan.ntmk@gmail.com
1 Trần Thị Kim Anh
Giáo viên dạy lớp
Tổ trưởng tổ Toán
Đại học Toán
Trần Thị Kim Anh
2 Trần Thị Thu Thanh
Giáo viên dạy lớp
UV CĐ + GVCN
Đại học Toán
Trần Thị Thu Thanh
3 Hòa Thị Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Hòa Thị Mai Hương
4 Nguyễn Thị Phượng
Giáo viên dạy lớp
GVCN + TT CĐ tổ Toán
Đại học Toán
Nguyễn Thị Phượng
5 Trần Thị Vinh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Trần Thị Vinh
6 Lê Thị Minh Thủy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Toán
Lê Thị Minh Thủy
7 Nguyễn Thị Hiệp
Giáo viên dạy lớp
Đại học Toán
Nguyễn Thị Hiệp
8 Nguyễn Cao Mỹ Thanh
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Toán
Nguyễn Cao Mỹ Thanh
9 Phan Thị Lệ Thủy
Giáo viên dạy lớp
Thạc sỹ Toán
Phan Thị Lệ Thủy
10 Từ Thị Thanh Thủy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Toán
Từ Thị Thanh Thủy
Tổ Lý - Tin
1 Phan Đình Thuần
Phụ trách phòng Lý
Tổ trưởng tổ Lý - Tin
Đại học Vật lý
Phan Đình Thuần
2 Bùi Hữu Cường
Giáo viên dạy lớp
Tổ phó Tổ Lý - Tin
Đại học Toán
Bùi Hữu Cường
3 Nguyễn Thị Kiều Hiếu
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Nguyễn Thị Kiều Hiếu
4 Nguyễn Sỹ Đông
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Nguyễn Sỹ Đông
5 Lê Thị Hà
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Lý
Lê Thị Hà
6 Tiêu Thị Thùy Trang
Giáo viên dạy lớp
TT công đoàn tổ Lý - Tin
Đại học Tin học
Tiêu Thị Thùy Trang
7 Nguyễn Văn Đức
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Lý
Nguyễn Văn Đức
8 Lê Ngọc Huân
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Toán - KTCN
Lê Ngọc Huân
9 Nguyễn Quốc Huy
GVDL
Phụ trách phòng Tin
Đại học Tin học
Nguyễn Quốc Huy
Tổ Hóa - Sinh - CN
1 Đặng Thị Thanh Hương
Phụ trách thiết bị
Cao đẳng Hóa - KTCN
Đặng Thị Thanh Hương
2 Nguyễn Thùy Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
Đại học Sinh
Nguyễn Thùy Mai Hương
3 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Nguyễn Thị Duyên
4 Triệu Ngọc Châu
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Sinh
Triệu Ngọc Châu
5 Lê Huỳnh Linh Xuân
Giáo viên dạy lớp
Phòng Hóa
Đại học Hóa
Lê Huỳnh Linh Xuân
6 Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giáo viên dạy lớp
Thạc sỹ Hóa
Nguyễn Thị Ngọc Lan
7 Trịnh Thị Thu Huyền
Giáo viên dạy lớp
Tổ trưởng CM
Đại học Sinh
Trịnh Thị Thu Huyền
Tổ Ngữ Văn
1 Nguyễn Thị Thu Thủy
Giáo viên dạy lớp
TTCM
Cao đẳng Văn - KTPV
Nguyễn Thị Thu Thủy
2 Nguyễn Thị Kim Thanh
Giáo viên dạy lớp
Thư ký HĐ
Cao đẳng Văn - GDCD
Nguyễn Thị Kim Thanh
3 Khổng Thị Thắm
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Văn - Đội
Khổng Thị Thắm
4 Nguyễn Thị Minh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Nguyễn Thị Minh
5 Trần Thị Ngọc Anh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Trần Thị Ngọc Anh
6 Trương Thị Cảnh
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Trương Thị Cảnh
7 Đỗ Thị Kim Huệ
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Đỗ Thị Kim Huệ
8 Lê Thị Hoa
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Lê Thị Hoa
9 Đỗ Hoàng Nguyên
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Văn
Đỗ Hoàng Nguyên
10 Bùi Dương Thảo Phương
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Bùi Dương Thảo Phương
11 Phan Thị Cẩm Vân
Giáo viên dạy lớp
Đại học Văn
Phan Thị Cẩm Vân
Tổ Anh
1 Dương Mai Hương
Giáo viên dạy lớp
TTCM + GVCN
Đại học Anh
Dương Mai Hương
2 Phan Thị Ngọc Ánh
Giáo viên dạy lớp
TPCM + GVCN
Cao đẳng Anh
Phan Thị Ngọc Ánh
3 Lý Trường Huy
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Lý Trường Huy
4 Lý Thị Tố Quyên
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Lý Thị Tố Quyên
5 Phạm Văn Trí
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Phạm Văn Trí
6 Tôn Nữ Minh Nguyệt
Thư viện
Cao đẳng Anh văn
Tôn Nữ Minh Nguyệt
7 Đặng Thị Phương Nga
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Anh
Đặng Thị Phương Nga
8 Bạch Bích Tuyền
Giáo viên dạy lớp
Thủ quỹ + GVCN
Đại học Anh
Bạch Bích Tuyền
9 Trương Thị Mỹ Tiên
Giáo viên dạy lớp
Đại học Anh
Trương Thị Mỹ Tiên
Tổ Sử - Địa - GDCD
1 Trần Nguyên Linh
Giáo viên dạy lớp
TTCM + GVCN
Đại học Sử
Trần Nguyên Linh
2 Nguyễn Thị Lan Anh
Giáo viên dạy lớp
TPCM + GVCN
Đại học Sử
Nguyễn Thị Lan Anh
3 Đặng Thị Hiền
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Cao đẳng Sử - Địa
Đặng Thị Hiền
4 Đỗ Thị Thu Hà
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Địa
Đỗ Thị Thu Hà
5 Võ Thùy An
Giáo viên dạy lớp
Cao đẳng Sử - GDCD
Võ Thùy An
6 Hồ Thị Kiều Oanh
Giáo viên dạy lớp
TTCĐ + GVCN
Đại học Sử
Hồ Thị Kiều Oanh
7 Nguyễn Thị Lan
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Sử
Nguyễn Thị Lan
8 Nguyễn Thị Hải Lý
Giáo viên dạy lớp
Đại học Sử
Nguyễn Thị Hải Lý
Tổ Văn - Thể - Mỹ
1 Cao Tiến Huy
Giáo viên dạy lớp
TTCM
Đại học GDTC
Cao Tiến Huy
2 Nguyễn Ngọc Hà
Giáo viên dạy lớp
TPCM + PCT CĐ
Đại học Mỹ Thuật
Nguyễn Ngọc Hà
3 Nguyễn Thế Phong
Giáo viên dạy lớp
Đại học TD
Nguyễn Thế Phong
4 Bùi Văn Trung
Giáo viên dạy lớp
TB TTND
Đại học TD
Bùi Văn Trung
5 Đoàn Thị Lệ Huyên
Giáo viên dạy lớp
Đại học GDTC
Đoàn Thị Lệ Huyên
6 Tạ Kim Ngân
Giáo viên dạy lớp
Đại học Nhạc
Tạ Kim Ngân
7 Vũ Thị Son
Giáo viên dạy lớp
TTCĐ + GVCN
Đại học Nhạc
Vũ Thị Son
8 Tiêu Tuyết Nhung
Giáo viên dạy lớp
GVCN
Đại học Mỹ Thuật
Tiêu Tuyết Nhung
9 Nguyễn Thanh Bình
Giáo viên dạy lớp
Đại học GDTC
Nguyễn Thanh Bình
Truyền hình giáo dục
Văn bản mới

1519/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Triển khai thực hiện Công văn số 1271/STC-QLGCS ngày 20/4/2023 và Công văn số 2983/STC-QLGCS ngày 07/9/2023 của Sở Tài chính tỉnh Bình Dương

Ngày ban hành: 21/09/2023

21/9/2023

Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Thực hiện khảo sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp Trung học cơ sở

Ngày ban hành: 21/09/2023

1520/PGDĐT

Ngày ban hành: 21/09/2023. Trích yếu: Thực hiện thu thập dữ liệu thông kê thống kê kỳ đầu năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 21/09/2023

1527/HD-PGDĐT

Ngày ban hành: 25/09/2023. Trích yếu: Hướng dẫn thu, sử dụng học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục năm 2023-2024 cho các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một

Ngày ban hành: 25/09/2023

1230/PGDĐT

Ngày ban hành: 17/08/2023. Trích yếu: Đăng tải nội dung, thông tin tuyên truyền về mô hình "Thành phố không rác" trên website, facebook, zalo

Ngày ban hành: 17/08/2023

Thăm dò ý kiến

Học sinh có những điều kiện nào phục vụ việc học qua Internet?

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay735
  • Tháng hiện tại2,314
  • Tổng lượt truy cập2,500,452
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây